De Koppeling Fase 2
Nieuwbouw en uitbreiding van de gesloten jeugdzorginstelling De Koppeling in Amsterdam Zuid-Oost
Opgave: uitbreiding van de bestaande inrichting met zes groepen inclusief verbetering van het karakter van de omheining van het terrein. Het ontwerp gaat uit van eenheid tussen het bestaande gebouw, de nieuwe omheining en de uitbreiding. Niet door gelijkheid maar met verschillen gerelateerd aan het programma. De nieuwe omheining is architectonisch doorgezet als plint in de nieuwbouw. Door een consequente materialisatie hiervan in naturel hout en begroeiing wordt het bestaande gebouw omsloten. De uitbreiding heeft een gelede vorm van drie grote villa’s, waarin elk twee groepen zijn ondergebracht. Het witte hoofdvolume van de nieuwbouw sluit met accenten in primaire kleuren aan bij het oorspronkelijke gebouw. Ambities met betrekking tot duurzaamheid waren hoog gesteld, hetgeen op eigenzinnige wijze is waargemaakt.

Opdrachtgever Spirit

Opdracht integrale advisering

Oppervlakte 4.361 m2

Plan voorbereiding 2009-2010

Uitvoering 2010-2012

Project architect Martin van Dort

Medewerkers Gerhard Venhuizen, Johnny Mauer, Gerard Versteeg, Robert Bijl

Adviseurs Halmos Adviseurs, HB&S Konstrukteurs

Aannemer Hegeman Bouwgroep