Hoofdvestiging LSG-Rentray
Renovatie hoofdvestiging zorginstelling LSG-Rentray
Het oorspronkelijke hoofdgebouw van Rentray te Eefde is gerenoveerd ten behoeve van het nieuwe hoofdkantoor voor LSG-Rentray. Deze instelling biedt op meerdere locaties behandeling en therapie voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. Het bestaande gebouw had door vele ingrepen en functieveranderingen kwalitatief nadrukkelijk ingeboet. De opgave betrof verduurzaming en het faciliteren van een nieuw kantoorconcept. Daartoe is de gehele kapverdieping leeg gemaakt en ingedeeld tot een veel opener werkgebied. Daglicht en zicht op het prachtige omliggende landgoed stonden in het ontwerp centraal. Het nieuwe hybride windgedreven ventilatiesysteem in het gebouw vergde voldoende ruimtelijke inhoud, die gevonden is in de hoge kapverdieping. De vele dakkapellen, dakramen en koelmachines zijn gesaneerd en vervangen door raamstroken in verschillende dakvlakken, afgedekt door zonwerende lamellen.

Opdrachtgever LSG-Rentray

Opdracht integrale advisering

Oppervlakte 2.500 m2

Plan voorbereiding 2009

Uitvoering 2010-2011

Project architect Martin van Dort

Medewerkers Johnny Mauer, Paul van Eymeren, Remco Geerlings

Aannemer WAM & Van Duren Bouwgroep BV