Rozengracht 226
Renovatie en restauratie 19e eeuws vakwerkhuis (Rijksmonument)
Achter de nieuwe brandweerkazerne ligt enigszins verscholen aan de Rozengracht een vakwerkhuisje uit 1888. De opdrachtgever was voornemens om het pand alleen te schilderen, maar tijdens de inspectie door Archivolt bleek dat verkeerd materiaalgebruik tot inwendige condensatie en daarmee gepaard gaande schade aan het houtwerk geleid had. Door een uitgebreide opname zijn alle aantastingen geïnventariseerd en op basis daarvan vakkundig hersteld. Behoud en herstel van authentieke materialen en detailleringen waren hierbij uitgangspunt. Naar aanleiding van het kleurenonderzoek dat wij hebben uitgevoerd is in overleg met Bureau Monumentenzorg en Archeologie gekozen de oorspronkelijke okergele kleur terug te brengen.

Opdrachtgever Gemeente Amsterdam, Afdeling Vastgoed

Oppervlakte 185 m2

Plan voorbereiding 2009

Uitvoering 2011-2012

Project architect Martin van Dort

Projectleider Petra van Diemen

Adviseurs Verfadviesbureau Teunen

Aannemer Witkamp Bouwgroep / Staartjes en Ia Grouw b.v.