Marnixkade 33-38
Renovatie, funderingsherstel en verbetering 19 woningen: verkoop als cascowoningen
De panden aan de Marnixkade waren ernstig aan het verzakken en moesten deels worden ontruimd. Daarom is de fundering van de hoekpanden, waar ernstige schade dreigde te ontstaan, als eerste hersteld. Kenmerkend van de panden is het grote dubbele zadeldak en de architectonische detaillering van kozijnen, dakranden en entrees. De steile trappen per pand zijn omgezet in een ruim trappenhuis, dat per twee panden de woningen ontsluit. De organisatie bestaat per pand uit een b.g. maisonnette met tuin, een appartement en een maisonnette onder de kap. De woningindeling is verbeterd doordat de smalle beuk beschikbaar komt als hal. Ze worden verkocht als cascowoningen, waarbij met het voorbereiden van de installaties rekening is gehouden met maximale keuzevrijheid voor de bewoners om hun huis naar eigen inzicht af te bouwen.

Opdrachtgever Ymere

Oppervlakte 2.300 m2

Plan voorbereiding 2009-2011

Uitvoering 2012

Project architect Philip Breedveld

Projectleider Goen Law

Medewerkers Robert Bijl, Ben Otten, Eric Smook