Stadsschouwburg
Restauratie en verduurzaming van rijksmonument Stadsschouwburg
Het rijksmonument Stadsschouwburg Amsterdam, prominent gelegen op het Leidseplein, is uitgevoerd in neo-Hollandse Renaissance-stijl, naar ontwerp van J.L. en J.B. Springer en A.L. van Gendt in 1892-1894. De huidige schouwburg verving de oude in 1890 door brand verwoeste schouwburg, gebaseerd op het voorgaande project van W. Springer. De werkzaamheden aan de Stadsschouwburg betreffen noodzakelijk grootschalig onderhoud en verduurzaming. De belangrijkste noodzaak tot herstel is loskomend metselwerk, natuursteenwerk en plaatselijk gevelstucwerk, als gevolg van roestende stalen ankers. Daarnaast worden de gevelopeningen voorzien van HR+ monumentenglas en tochtwering als één van de eerste stappen in de verdere verduurzaming van het pand. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd over 4 uitvoeringsjaren, waarbij gestart is in 2019. Tijdens de werkzaamheden blijft het theater en alle nevenfuncties, zoals de Kopstootbar, Restaurant en Boekwinkel doorfunctioneren.

Opdrachtgever ITA (Internationaal Theater Amsterdam), Gemeente Amsterdam

Opdracht integrale advisering en directievoering

Plan voorbereiding 2017-2018

Uitvoering 2019-2022 gefaseerd

Verantwoordelijke Ramon Pater

Bouwhistorie Petra van Diemen

Medewerkers Tim Boer, Sterre de Jong, Sterre Blaauw, Gerard Versteeg

Adviseurs Duyts bouwconstructies, TR bouwadvies

Aannemer BURGY Bouwbedrijf